Zobacz co oferujemy

POMOC PRAWNA

Dla osób fizycznych

Zajmujemy się świadczeniem pomocy dla osób windykowanych przez firmy windykacyjne oraz fundusze sekurytyzacyjne takie jak Kruk, Ultimo, Prokura, Getback itp. W tym celu współpracujemy z podmiotami świadczącymi bezpłatną pomoc dla osób windykowanych.

Prowadzimy w imieniu naszych klientów sądowe i przedsądowe postępowania w celu dochodzenia zobowiązań pieniężnych. Zapewniamy pomoc na etapie postępowania egzekucyjnego przez komornikiem sądowym.

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianych spraw cywilnych, w tym prawa spadkowego, stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku.

Zajmujemy się w imieniu naszych klientów sądowym oraz pozasądowym dochodzeniem należności odszkodowawczych. W imieniu osób poszkodowanych negocjujemy jak najlepsze warunki wypłaty odszkodowań oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji.

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa pracy. Jako zawodowi pełnomocnicy reprezentujemy naszych klientów w sporach z pracodawcą.

Dla działalności

Zapewniamy skuteczną windykację należności naszych klientów oraz obronę ich praw w sprawach w których zostali pozwani. Prowadzimy w ich imieniu postępowania sądowe i pozasądowe, w tym również na etapie negocjacji i mediacji. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego prowadzimy postępowanie egzekucyjne przed komornikiem sądowym.

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa budowlanego. Zajmujemy się w imieniu naszych klientów dochodzeniem należności z tytułu wad budowlanych i nienależycie wykonanych robót budowlanych. Sporządzamy umowy o roboty budowlane i bierzemy udział w negocjowaniu warunków umów.

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa transportowego, spedycyjnego i przewozowego, w tym transportem morskim i lądowym, krajowym oraz zagranicznym. Prowadzimy stałą współpracę z firmami przewozowymi i spedycyjnymi.

Prowadzimy sprawy z zakresu prawo prasowego i ochrony praw osobistych. Z uwagi na wieloletnią współpracę z firmami wydawniczymi, posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie.

Zajmujemy się prawem spółek. Zakładamy spółki prawa handlowego, sporządzamy umowy, uchwały, dokonujemy ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sporządzamy i rejestrujemy zmiany umów spółek handlowych oraz dokonujemy ich przekształceń i likwidacji. .